ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Уебсайтът www.etere.bg, www.etere-fashion.com , е интернет магазин, собственост на фирма „Вени стил“ ООД.
2. На уебсайта се предлагат продукти, които фирма „Вени стил“ ООД внася, разпространява или продукти собствено производство.
3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от „Вени стил“ ООД.
4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.
5. „Вени стил“ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА


1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка, описание и цена.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.
3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
4. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:
а. Изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.
б. Кликване върху бутона "Купувам" и попълване данните за доставка.
5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на „Вени стил“ ООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.
6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
7. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и „Вени стил“ ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.